جعبه های کادویی و تزئینی

جعبه های کادویی و تزئینی

یکی دیگر از کلاس های آموزشی مجتمع بهزیستی وحدت آموزش جعبه های کادویی است و کاراموزان تمام کارهای جعبه ها را از برش تا چسب و تزیین را خودشان انجام میدهند .


یکی دیگر از کلاس های آموزشی مجتمع بهزیستی وحدت آموزش جعبه های کادویی است و کاراموزان تمام کارهای جعبه ها را از برش تا چسب و تزیین را خودشان انجام میدهند .


گالری تصاویر