خرید پوشاک شب عید(1398)

خرید پوشاک شب عید(1398)
 28 بهمن 1397

به مدد خیرین محترم و مجتمع بهزیستی وحدت امسال نیز مثابه سالهای گذشته پوشاک شب عید این عزیزان در روز جمعه مورخ بیست و ششم بهمن ماه تهیه شد . با سپاس


چه خوش گفت حکیم نظامی گنجوی 

عمر به خشنودی دلها گذار                         تا زتو خشنود شود کردگار


گالری تصاویر