خرید پوشاک شب عید(1398)

به مدد خیرین محترم و مجتمع بهزیستی وحدت امسال نیز مثابه سالهای گذشته پوشاک شب عید این عزیزان در روز جمعه مورخ بیست و ششم بهمن ماه تهیه شد . با سپاس

 بهمن 28، 1397