ذبح گوسفند قربانی و عقیقه

ذبح گوسفند قربانی و عقیقه

عقیقه کردن برای حفظ فرزند از بلاها از مستحبات مؤکّد است و کسانی که قدرت مالی دارند مستحب است روز هفتم تولد نوزاد خود عقیقه کنند و اگر روز هفتم تأخیر افتاد ساقط نمی شود ، بلکه هر وقت فراهم شد میتوانند عقیقه کنند و اگر برای فرزند عقیقه نکردند مستحب است خودش هر زمانی قدرت پیدا کرد تا آخر عمر آن را انجام دهد . در ضمن پرداخت صدقه به فقرا به جای عقیقه کفایت نمی کند .


عقیقه وقربانی

 

عقیقه چیست ؟

عقیقه کردن برای حفظ فرزند از بلاها از مستحبات مؤکّد است و کسانی که قدرت مالی دارند مستحب است روز هفتم تولد نوزاد خود عقیقه کنند و اگر روز هفتم تأخیر افتاد ساقط نمی شود ، بلکه هر وقت فراهم شد میتوانند عقیقه کنند و اگر برای فرزند عقیقه نکردند مستحب است خودش هر زمانی قدرت پیدا کرد تا آخر عمر آن را انجام دهد . در ضمن پرداخت صدقه به فقرا به جای عقیقه کفایت نمی کند .

در استحباب عقیقه بین فرزند پسر و دختر و همینطور بین فرزند اول و دوم و ... فرقی نیست ولی مستحب است برای پسر گوسفند نر و برای دختر گوسفند ماده عقیقه کنند . عقیقه باید گوسفند ،گاو ، شتر یا بز باشد وحیوان دیگر مثل مرغ کفایت نمی کند و مستحب است عقیقه چاق و سالم باشد .

در سن پیری هم می توان عقیقه کرد ؟

عمربن یزید گوید : به امام صادق (علیه السلام) عرضه داشتم که بخدا نمیدانم پدرم برایم عقیقه کرده یا نه ؟ حضرت دستور داد من برای خود عقیقه کنم ، در حالی که در سن پیری بودم .

مکارم الاخلاق/ترجمه میرباقری ، ج 1 ، ص : 434

یکی از دلایل اصلی که خانواده ها انجام عقیقه را به تاخیر می اندازند آنست که انجام مراحل آن مطابق با آداب و شرایط توصیه شده بسیار وقت گیر می باشد . در همین راستا موسسه خیریه نیکوکاران وحدت آمادگی دارد هرگونه که تمایل دارید مام مراحل عقیقه را برای شما انجام دهد و گوشت قربانی را در اِطعام نیازمندان مصرف نماید .

جهت هماهنگی با بخش مشارکتهای مردمی موسسه تماس حاصل فرمایید : 77490454 - 77492429 - 77490718 - 09104567018

 


گالری تصاویر