درباره من
درباره من

مجتمع بهزیستی وحدت و موسسه خیریه نیکوکاران وحدت حدود 5000 پرونده معلولین (جسمی-ذهنی) سازمان بهزیستی را تحت پوشش دارد که در این راستا تمامی اهداف مجتمع رشد و توانمند سازی معلولین آموزش پذیر و خدمات رسانی هرچه بهتر به خانواده های معلولین تحت پوشش می باشد .