دیباچه

به همت جمعی از خیرین تاسیس و به ثبت رسید و از خرداد ماه سال 1381 با نظارت سازمان بهزیستی کشور فعالیت خود را آغاز نمود .

 آذر 13، 1396