واحد درمانی و پزشکی
واحد درمانی و پزشکی

مجتمع بهزیستی وحدت جهت توانمندسازی توانخواهان دارای بخشهای ذیل می باشد .
1- گفتار درمانی
2-کاردرمانی
3- مشاوره

بیشتر
واحد حمایتی
واحد حمایتی

سلام بر آنها که راه پیامبران و امامان خود را در عبور از دلها دیدند و با دستان مهربان و پر عاطفه خود بخشندگی پیشه کردند تا محبت دلها را بیشتر کنند و بر طراوت روزگار بیفزایند .

بیشتر
مدیریت
مدیریت

مدیریت از دید کارکردی شامل وظایفی همچون برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، سازماندهی، نوآوری، هماهنگی، ارتباطات، رهبری، انگیزش و کنترل می‌گردد.

بیشتر
واحد توانبخشی
واحد توانبخشی

سرود ملّی مددکاری
سِپاس و سِتایِش به یَزدانِ پاک ، که پاک آفرید آدَمی را زِ خاک
خدایم به توفیق خود یار کرد به افتادِگانَم مَدَدکار کرد
نُخست عَهد کردم زِ پیمان خویش نگردم ، بگردم چو از جانِ خویش
سِپُردَند راز دلی چون به مَن ، بِمانَد به دل تا به جان و به تن
چو دیدم یک افتاده ای بی تمیز نَگیرَم دو دَستش ، بِگویَم که خیز
بگَشتم زِ ایمان وَز شور خویش ، سِزاوارِ تَمکین مَنشور خویش

بیشتر