همایش تجلیل از خیرین و نیکوکاران کشور

جناب آقای سیاوش اطهری در همایش تجلیل از خیرین و نیکوکاران کشور که در هفته گرامیداشت بهزیستی برگزار گشت به عنوان خیر منتخب در استان تهران برگزیده شدند.

 مرداد 01، 1398