جعبه های کادویی و تزئینی

یکی دیگر از کلاس های آموزشی مجتمع بهزیستی وحدت آموزش جعبه های کادویی است و کاراموزان تمام کارهای جعبه ها را از برش تا چسب و تزیین را خودشان انجام میدهند .

 آذر 19، 1396