خرید و اهداء دستگاههای پزشکی به بیمارستان شریعتی

بوی گل , بوی گلاب , بوی انسانیت
این روزها به جای بازی با اسباب بازی های خود , مدام خیره به قطرات دارویی هستم که وارد بدنم می شود
این روزها به جای شنیدن لالایی مادرم , به فکر رسیدن نوبت پیوند مغز استخوانم هستم

 آذر 19، 1396