آموزش زیور آلات

مجتمع بهزیستی وحدت در جهت توانمند سازی معلولان آموزش پذیر اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی ساخت زیور آلات نموده است .

 آذر 19، 1396