اهداء خواروبار به خانواده های نیازمند

اهداء خواروبار به خانواده های نیازمند

پخش مواد غذایی


در شرایط بحرانی  کرونا

در سطح جامعه  هستند خانواده هایی که از لحاظ شغلی دچار مشکل شده و در کسب درآمد ناتوان شده اند. از این رو تهیه مایحتاج زندگی برایشان سخت گشته است. 

موسسه خیریه نیکوکاران وحدت و مجتمع بهزیستی وحدت در کمک رسانی به این خانواده ها مانند همیشه پیشرو بوده است . ما پنج هزار خانواده از توانخواهان را زیر پوشش داریم . تعدادی خانواده نیازمند بد سرپرست  بی سرپرست و  بی بضاعت را پشتیبانی میکنیم .

در این روزها با پخش مواد غذایی سعی در کم کردن بار مالی این عزیزان نمودیم. 

شعار ما خدمت به جامعه هدف است . التماس دعا


گالری تصاویر