فعالیتهای فرهنگی و آموزشی

فعالیتهای فرهنگی و آموزشی

برگزاری کلاسهای قرآن * نقاشی * زبان


مجتمع بهزیستی وحدت و موسسه خیریه نیکوکاران وحدت در راستای اهداف آموزشی و فرهنگی خود اقدام به برگزاری کلاسهای مختلفی نموده است .

کلاسهای قرآن  و نقاشی  ویژه کم توانان ذهنی آموزش پذیر زیر نظر مربیان مجرب

کلاسهای زبان انگلیسی و کلاسهای درسی تقویتی ویژه فرزندان کم بضاعت تحت پوشش موسسه خیریه نیکوکاران وحدت (واحد حمایتی) زیر نظر مربیان خیر و مجرب


گالری تصاویر