عضویت در خانه خیرین

عضویت در خانه خیرین

خانه خیرین ایران دارای مجوز فعالیت از سازمان بهزیستی کشور است .


عضویت در خانه خیرین ایران

خانه خیرین ایران دارای مجوز فعالیت از سازمان بهزیستی کشور است .

خانه خیرین ایران خانه ای است برای هم اندیشی اهل خیر و موسسات نیکوکاری , این مکان با حضور نمایندگان موسسات خیریه تشکیل می شود و در حقیقت نماینده و مدافع موسسات خیریه می باشد .

هر موسسه خیریه ای که با اخذ مجوز از یکی از دستگاه های متولی مجوز فعالیت دریافت کرده باشد می تواند به عنوان عضو به خانه خیرین ایران بپیوندد که بنیاد خیریه نیکوکاران وحدت با دارا بودن مجوز فعالیت از نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی کشور عضو این نهاد مقدس شده است .

بنیاد خیریه نیکوکاران وحدت در ردیف اول لیست موسسات تهران در خانه خیرین ایران قرار دارد .


گالری تصاویر